gammo

kitchen & more

Zákaznický servis: +420-728-648-916
Otváracia doba: 08:00-16:00 (Po-Pia)

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE O SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

GAMMO EUROPE Ltd. (sídlo: 1119 Budapest, Hadak útja 11.; webová stránka: www.gammo.hu, kontaktné údaje: kontakt@gammo.eu; telefón: +420-728-648-916; ďalej: „Spoločnosť“ alebo „Správca údajov“ , Registračné číslo ochrany údajov: NAIH-90313/2015.) vám ako Subjektu údajov spracovávaných Spoločnosťou poskytuje nasledujúce informácie (ďalej len: „Oznámenie o ochrane osobných údajov“) v súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ; „GDPR“) a zákon CXII z roku 2011 o informačnom sebaurčení a slobode informácií (ďalej len „informačný zákon“),

Informujeme Vás, že v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania Vašich údajov sa môžete tiež obrátiť na poverenca pre ochranu osobných údajov Gammo Europe na poštovej adrese 1119 Budapest, Hadak útja 11., alebo na nasledujúcej e-mailovej adrese: kontakt@gammo.eu osobný údaje Spoločnosťou.

Môžete sa obrátiť na maďarský národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií (kontaktné údaje: (www.naih.hu), adresa sídla: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., poštová adresa: 1363 Budapest, Pf. 9 .. , +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mailová adresa: ugyfelszolgalat@naih.hu), alebo príslušnému súdu so sťažnosťou na spracovanie Vašich osobných údajov Spoločnosťou alebo akýmkoľvek ním povereným spracovateľom údajov .